17. 10. 2019  15:53 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh postupu zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch
Názov témy anglicky: Designing a process for introducing a circular economy into innovative processes in industrial enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Anotácia: Akcelerácia inovačných procesov v priemyselných podnikoch. Kruhová ekonomika v súčasných a budúcich podmienkach. Postup zavádzania kruhovej ekonomiky do inovačných procesov v priemyselných podnikoch.
Anotácia anglicky: Designing a process for introducing a circular economy into innovative processes in industrial enterprisesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMA priemyselné manažérstvo