18. 1. 2020  2:43 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: KOMUNITA AKO FAKTOR ARCHITEKTONICKEJ TVORBY OBYTNÝCH BUDOV, od koldomov po co-housing
Název tématu anglicky: COMMUNITY AS A DESIGN FACTOR OF RESIDENTIAL BUILDINGS, from “koldom” to co-housing
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Anotace: Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.
Anotace anglicky: Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ARCH architektúra