Oct 20, 2020   2:35 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: KOMUNITA AKO FAKTOR ARCHITEKTONICKEJ TVORBY OBYTNÝCH BUDOV, od koldomov po co-housing
Title of topic in English:
COMMUNITY AS A DESIGN FACTOR OF RESIDENTIAL BUILDINGS, from “koldom” to co-housing
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Supervising department:
The Institute of Architecture of Residential Buildings - FAD
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation: Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.
Annotation in English:
Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture