21. 10. 2019  16:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: KOMUNITA AKO FAKTOR ARCHITEKTONICKEJ TVORBY OBYTNÝCH BUDOV, od koldomov po co-housing
Názov témy anglicky: COMMUNITY AS A DESIGN FACTOR OF RESIDENTIAL BUILDINGS, from “koldom” to co-housing
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.
Anotácia anglicky: Predmetom dizertačnej práce bude výskum rôznych foriem komunitného bývania a ich prínos pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť v kontexte bytovej politiky. Cieľom práce by mala byť analýza a vyhodnotenie jednotlivých trendov v architektonickej tvorbe obytných budov s komunitným charakterom bývania, určenie a overenie modelov, zodpovedajúcich súčasným potrebám a spĺňajúcich požiadavky udržateľnosti. Celosvetovo sa dnes obnovuje záujem o spoločné bývanie, tzv. co-housing, a je nutné aby sme pochopili jeho zložitosti, rozpory a optimalizovali súčasné štandardy kolektívnych foriem bývania. V 30-tych rokoch bola hlavným problémom, ktoré kolektívne domy riešili, účinná organizácia práce v domácnosti. Okolo roku 1980 bol témou nedostatok pospolitosti v modernej spoločnosti. Dnes je výzvou sociálna a ekologická udržateľnosť. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu, kde formou metódy research by design a spoločnej participácie fakulty a obecných samospráv spracovávame projekty obytných budov so zameraním na komunitné formy bývania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra