21. 9. 2019  19:21 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Reagujúca architektúra.
Názov témy anglicky: Responsive Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotácia: Výskum rapídnych fyzických zmien architektonického priestoru rozšíreného digitálnymi technológiami. V súčasnosti je nutné redefinovať chápanie základných elementov architektúry. Čo je architektonická hmota v dobe augmentovanej reality a hologramov. Ako vnímame a zažívame nielen fyzický ale aj virtuálny architektonický priestor. Cieľom bude prostredníctvom technológii VR testovať nové koncepcie priestoru v spojení s konceptuálnymi návrhmi nových možností ohraničenia architektonického priestoru.
Anotácia anglicky: Research of rapid physical changes in architectural space enhanced by digital technologies. At present, it is necessary to redefine the understanding of the basic elements of architecture. What is the architectural mass in the time of augmented reality and holograms. We perceive and experience not only physical but also virtual architectural space. The aim will be to test new concepts of space in conjunction with conceptual design of new possibilities to define the architectural space through VR technology.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --