26. 6. 2019  9:48 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nové výrobné techniky a ich vplyv na architektonický design v extrémnych podmienkach
Název tématu anglicky: New production techniques and their impact on architectural design under extreme conditions
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotace: 4D tlač je inovatívna technológia vo vývoji, ktorá kombinuje výhody 3D tlače a inteligentných materiálov, ktoré dokážu reagovať na vonkajšie vplyvy a vďaka tvarovej pamäti sa prispôsobiť vopred definovaným konfiguráciám. Použitie inteligentných materiálov dokáže odľahčiť technologické požiadavky na mnohé procesy. Správne zadefinovanie konfigurácií odoziev na vonkajšie vplyvy môže uľahčiť dizajn architektonických zásahov v extrémnych podmienkach a vytvoriť nové geometrické štruktúry. Architektúra sa tak ešte viac môže priblížiť prírode a preberať jej dynamiku, inteligenciu a schopnosť prispôsobenia sa v reálnom čase. Predmetom navrhovanej práce je študovať experimentálne geometrické formy, zadefinovať ich chovanie a požiadavky na ich odozvy a materiál.
Anotace anglicky: 4D Print is an innovative development technology that combines the benefits of 3D printing and intelligent materials that can respond to external influences and conform to predefined configurations with shape memory. The use of intelligent materials can ease the technological demands of many processes. Correctly defining external response configurations can facilitate the design of architectural interventions under extreme conditions and create new geometric structures. Thus, architecture can bring nature closer to its dynamics, intelligence and ability to adapt in real time. Subject to the proposed work is to study experimental geometric forms, to define their behavior and requirements for their responses and material.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-Aext architektúra-- nezadáno -- -- nezadáno --