Oct 17, 2019   2:25 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Digitálne dizajnérske nástroje v automobilovom priemysle
Title of topic in English: Digital Tools in Automotive Design
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Annotation: Digitalizácia, konektivita a presadzujúca sa autonómna jazda menia nielen funkciu a užívateľský zážitok v interiéroch súčasných áut, ale čoraz viac aj spôsob, akým ich navrhujeme. Cieľom práce je skúmať formujúce sa nástroje digitálneho navrhovania v oblasti dizajnu automobilových interiérov, so zameraním na iteratívne testovanie návrhov vo virtuálnej realite od úvodných fáz vývoja. Výstupom teoretickej časti práce bude dokumentácia série prípadových štúdií vývoja návrhov interiéru automobilu, realizovaných v spolupráci so študentami FA STU, na základe ktorých doktorand vyhodnotí potenciál a vhodnosť novovznikajúcich technológií v jednotlivých fázach tvoby automobilového interiéru. Praktickým výstupom dizertačnej práce bude autorský dizajnérsky návrh autonómneho interiéru, na ktorom doktorand demonštruje aplikáciu získaných poznatkov. Projekt je súčasťou výskumného projektu Virtual Architectures a projektu stavby simulátora interiéru automobilu, pracujúceho s prvkami virtuálnej a zmiešanej reality. Projekty sú realizované v spolupráci so Škoda Design. Kľúčové slová automobilový dizajn, interiér automobilu, virtuálna realita, zmiešaná realita, augmentovaná realita, kresba, testovanie, ergonómia
Annotation in English: Digitalisation, connectivity and autonomous drive change not only the function and user experience in interiors of contemporary cars, but as well the way we design them. The goal of the thesis is to explore emerging tools of digital design in the field of automotive interior design, with focus on iterative testing in virtual reality from the very early design stages. The output of the theoretical part will be documentation of series of case studies in the field of interior design, realized in cooperation with master degree students. The practical part will use the findings to create an experimental design of autonomous interior that will demonstrate the full potential of the new methodologies. The thesis is part of ongoing research projects „Virtual Architectures“ and „Mixed Reality Seating Box“, realized in cooperation with Škoda Design. Keywords Automotive design, car interior, virtual reality, mixed reality, augmented reality, drawing, testing, ergonomyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DIZN Design