Aug 26, 2019   2:24 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Budúcnosť navrhovania materiálov
Title of topic in English: The future of material design
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Annotation: Úloha dizajnéra sa v 21. storočí radikálne mení – rastie význam transdisciplinárnej spolupráce a jedným z rýchlo sa rozvíjaucich odvetví dizajnérskeho výskumu sa stáva vývoj materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Akú úlohu zohráva dizajnér pri navrhovaní zloženia nových materiálov a v čom spočíva jeho hlavný prínos? Cieľom dizertačného projektu je skúmať nové spôsoby vývoja materiálov budúcnosti s použitím metód dizajnérskeho myslenia a vývoja výrobkov. Projekt bude na sérii prípadových štúdií skúmať vzťah medzi spôsobom výroby, životnosťou, zmyslovými charakteristikami a funkčnou aplikáciou inovatívnych materiálov.
Annotation in English: The role of designer is radicaly shifting – the importance of transdicsiplinary collaboration is rising and one of the fastest growing design research fields is development of more sustainable materials. What is the role and impact of the designer in the process of the development of new materials? The goal of this dissertation research is to explore new approaches to material innovation, with use of design thinking and product development methodology. In the form of series of case studies, the project will investigate the relationship between production method, life cycle, sensory characteristics and functional application of innovative materials.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-DIZN Design-- not entered -- -- not entered --