17. 10. 2019  14:52 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Budúcnosť navrhovania materiálov
Názov témy anglicky: The future of material design
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Anotácia: Úloha dizajnéra sa v 21. storočí radikálne mení – rastie význam transdisciplinárnej spolupráce a jedným z rýchlo sa rozvíjaucich odvetví dizajnérskeho výskumu sa stáva vývoj materiálov šetrnejších k životnému prostrediu. Akú úlohu zohráva dizajnér pri navrhovaní zloženia nových materiálov a v čom spočíva jeho hlavný prínos? Cieľom dizertačného projektu je skúmať nové spôsoby vývoja materiálov budúcnosti s použitím metód dizajnérskeho myslenia a vývoja výrobkov. Projekt bude na sérii prípadových štúdií skúmať vzťah medzi spôsobom výroby, životnosťou, zmyslovými charakteristikami a funkčnou aplikáciou inovatívnych materiálov.
Anotácia anglicky: The role of designer is radicaly shifting – the importance of transdicsiplinary collaboration is rising and one of the fastest growing design research fields is development of more sustainable materials. What is the role and impact of the designer in the process of the development of new materials? The goal of this dissertation research is to explore new approaches to material innovation, with use of design thinking and product development methodology. In the form of series of case studies, the project will investigate the relationship between production method, life cycle, sensory characteristics and functional application of innovative materials.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DIZN dizajn