22. 9. 2019  22:22 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Čierna farba v architektonickej tvorbe v minulosti a súčasnosti
Názov témy anglicky: Black colour in past and present architectural design
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Anotácia: Práca by sa mala zamerať na samotný pojem ako aj zmapovanie významu využívania tejto farby v architektúre v historických slohových a štýlových obdobiach až po súčasnosť. Stanovenie limitov prijateľnosti tejto farby ako aj jej úhohy pri formovaní vizuálneho prostredia. Pri spracúvaní témy a výskume budú využité zariadenia Laboratória farby UVP STU.
Anotácia anglicky: The research shall focus on the notion as well as mapping of the use of this colour in architecture in historical periods and styles up to present day. The focus should be on finding possible limits of acceptability of this colour and its role in forming the visual environment. The facilities of the Colour Laboratory of the STU Scientific Park shall be employed in the research process.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCHxA architektúra (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --