May 23, 2019   2:53 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Mechanical Engineering


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vykurovanie a Klimatizácia (chladenie) elektromobilov
Title of topic in English: Heating and Air-conditioning (cooling) of electromobiles
State of topic: approved (prof. Ing. František Urban, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Ústav energetických strojov a zariadení - FME
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Annotation: Klasická kompresorová klimajednotka poháňaná elektromotorom vážnym spôsobom znižuje kapacitu trakčných batérií a dojazd elektromobilov – niekedy až na polovicu. Doktorand by vrámci práce urobil analýzu dostupných alternatívnych možností chladenia a vykurovania a navrhol by vhodný systém primárne s využitím akumulácie tepla a odpadných tepiel vznikajúcich pri prevádzke elektromobilu a to aj pre účely výroby klimatizačného chladu. Predpokladaná práca má teoretický aj experimentálny rozmer
Annotation in English: Common compressor air-conditioning unit driven by electric engines causes a serious reduction of traction batteries capacity of electromobiles. Therefore PhD student should make an analyses of available alternative ways of air condition in these vehicles and to suggest/design a suitable system for this task - preferably by using heat accumalation methods and waste heat occuring at electromobile operation. This PhD topic has both theoretical and experimental dimensionLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ESZ Thermal Power Engineering Machinery and Equipment-- not entered -- -- not entered --