Oct 24, 2019   6:50 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vysokofrekvenčné detektory v EMC
Title of topic in English: RF detectors in EMC
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Annotation: Schopnosť merať vysokofrekvenčné elektromagnetické pole je jednou z nevyhnutných podmienok vykonávania EMC skúšok. V súčasnosti sa v senzoroch elektromagnetického poľa využíva viacero druhov detektorov. Cieľom práce je analýza vlastnosti vysokofrekvenčných detektorov z hľadiska neistôt merania. Súčasťou práce je aj nájsť vhodný model detekčnej diódy ako aj celého zapojenia detektora a nájsť vhodnú lineárnu náhradu prevodovej charakteristiky zapojenia.
Annotation in English: The ability to measure a radio frequency electromagnetic field is one of the necessary conditions for performing EMC tests. Nowadays, several detector types are used in electromagnetic field sensors. The aim of the thesis is to analyze the properties of RF detectors in terms of measurement uncertainties. The work is based on finding a suitable model of the detector diode as well as the whole detector circuit connection and find a suitable linear substitution of its characteristics.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MT Measurement Technology