Oct 24, 2019   6:53 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Aspekty elektromagnetickej kompatibility Internetu vecí
Title of topic in English: EMC Aspects of Internet of Things
State of topic: approved (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Annotation: Jedným z EMC problémov zavádzania zariadení s rozhraním IoT je očakávaná vysoká hustota týchto zariadení v ohraničenom priestore. Pri takejto hustote takýchto zariadení a teda pri ich malej vzájomnej vzdialenosti ľahko môže dôjsť k ich vzájomnému ovplyvňovaniu. Cieľom je vykonanie analýzy EM poľa v okolí zariadení s rozhraním IoT, čím získame presnú predstavu o možnom, prípadne existujúcom sa vzájomnom ovplyvňovaní. Táto oblasť súčasne zahŕňa výskum v oblasti senzoriky EM poľa, špeciálne senzoriky tzv. blízkej oblasti EM poľa, ktorá kladie na príslušnú meraciu techniku špecifické požiadavky.
Annotation in English: One of the EMC problems related to introduction of IoT devices is the expected high density of these devices in a limited space. Such a density of IoT devices, and also their relatively minimum co-location distances causes that they can easily interact with each other. The aim is to perform an EM field analysis in the vicinity of IoT devices to obtain a clear idea of possible or potential interaction. At the same time, this area includes research in EM field sensors, the special sensors for near field of the EM field, which puts specific requirements on the appropriate measurement technique.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MT Measurement Technology