Jun 16, 2019   7:12 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: FFT analyzátor zvuku
Title of topic in English: FFT sound analyser
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Summary: Na ľubovoľnej platforme (napr. Arduino) vytvorte analyzátor frekvenčného spektra zvukového signálu so zobrazovaním nameraných údajov na displeji, prípadne aj do PC. Súčasťou práce je aj vytvorenie jednoduchého hardvéru na spracovanie signálu medzi mikrofónom a mikroprocesorom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.