Oct 16, 2019   10:02 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inteligentný inventarizčný informačný systém
Title of topic in English: Intelligent Inventory Information System
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je vytvoriť informačný systém pre potreby inventarizácie hmotného majetku (HM) na Ústave elektrotechniky FEI STU (ÚE). Súčasťou projektu bude realizácia získania smeru pohybu HM v rámci laboratórií ÚE, načítanie karty zamestnanca, vytvorenie databázy HM na ÚE s aktuálnou polohou v nadradenom počítači, napr. Rapsberry, návrh a implementácia komunikácie medzi modulmi systému, zabezpečenie úschovy dát a bezpečného pripojenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.