17. 9. 2019  22:26 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inteligentný inventarizčný informačný systém
Názov témy anglicky: Intelligent Inventory Information System
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je vytvoriť informačný systém pre potreby inventarizácie hmotného majetku (HM) na Ústave elektrotechniky FEI STU (ÚE). Súčasťou projektu bude realizácia získania smeru pohybu HM v rámci laboratórií ÚE, načítanie karty zamestnanca, vytvorenie databázy HM na ÚE s aktuálnou polohou v nadradenom počítači, napr. Rapsberry, návrh a implementácia komunikácie medzi modulmi systému, zabezpečenie úschovy dát a bezpečného pripojenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.