Jun 17, 2019   7:16 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inteligentný inventarizčný informačný systém
Title of topic in English: Intelligent Inventory Information System
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je vytvoriť informačný systém pre potreby inventarizácie hmotného majetku (HM) na Ústave elektrotechniky FEI STU (ÚE). Súčasťou projektu bude realizácia získania smeru pohybu HM v rámci laboratórií ÚE, načítanie karty zamestnanca, vytvorenie databázy HM na ÚE s aktuálnou polohou v nadradenom počítači, napr. Rapsberry, návrh a implementácia komunikácie medzi modulmi systému, zabezpečenie úschovy dát a bezpečného pripojenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.