Oct 24, 2019   6:47 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Digitálny fázomer
Title of topic in English: Digital phase-shift indicator
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Summary: Cieľom práce je na vhodnej platforme (napr. Arduino) navrhnúť a vyrobiť prototyp digitálneho merača fázového posuvu harmonického napätia voči referenčnému s frekvenciou do 100 Hz a efektívnou hodnotou 10mV až 10V. Frekvencia napätia a nameraný fázový posuv budú zobrazené na vhodnom displeji, ako aj prístupné prostredníctvom rozhrania RS-232 alebo USB. Fázomer musí byť vybavený kalibrovaným výstupom zosilneného meraného napätia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ET Electrical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.