22. 9. 2019  0:08 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Digitálny fázomer
Názov témy anglicky: Digital phase-shift indicator
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je na vhodnej platforme (napr. Arduino) navrhnúť a vyrobiť prototyp digitálneho merača fázového posuvu harmonického napätia voči referenčnému s frekvenciou do 100 Hz a efektívnou hodnotou 10mV až 10V. Frekvencia napätia a nameraný fázový posuv budú zobrazené na vhodnom displeji, ako aj prístupné prostredníctvom rozhrania RS-232 alebo USB. Fázomer musí byť vybavený kalibrovaným výstupom zosilneného meraného napätia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.