Oct 14, 2019   4:13 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Malé výstavné formy
Title of topic in English: Small Exhibition Forms
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Annotation: Malé múzeum, malá galéria súčasného umenia, výstavný pavilón, temporálna výstavná forma, výstava vo verejnom priestore – skúmanie možností a limitov malých výstavných foriem a hraníc kedy ešte uvažujeme o múzeu. Hľadanie vzťahu malých výstavných foriem k užívateľovi a možností zmeny vyvolanej návštevníkom – užívateľom. Téma súvisí s problematikou humánno-centrického navrhovania a výskumom uvedenej problematiky na Ústave architektúry občianskych budov.
Annotation in English: Small museum, small gallery of contemporary art, exhibition pavilion, temporary exhibition form, exhibition in public space - examining the possibilities and limits of small exhibition forms and borderlines of considering them a museum. Searching for the relationship between small exhibition forms and visitor and the possibilities of change caused by visitor - user. The topic is related to the humane-centric design issue and research of the above mentioned problematic at the Institute of Architecture of Public Buildings.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-ARCH Architecture