16. 9. 2019  6:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh regulátorov na základe metódy regionálneho rozmiestnenie pólov
Názov témy anglicky: Robust controller design using regional pole placement approach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Anotácia: Cieľom je naštudovať problematiku návrhu regulátorov metódou regionálneho rozmiestnenia pólov uzavretého regulačného obvodu. Navrhnutá metóda má umožniť návrh regulátorov s predpísaným rozmiestnením pólov a súčasne zabezpečiť riešenie úlohy návrhu robustných regulátorov v norme H2-Hinf.
Anotácia anglicky: THe problem is to obtain the new design procedure to design the robust controller in the frame of regional pole placemenf approach and minimization of H2-Hinf cost function.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --