18. 9. 2019  14:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh regulátorov použitím metódy IQC
Názov témy anglicky: Robust controller design using IQC method
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Anotácia: Cieľom je rozpracovať originálnu metódu návrhu robustného regulátora pre neurčitý systém metódou, keď neurčitosti systému sú opísané pomocou integrálnych kvadratických obmedzení
Anotácia anglicky: THe problem is to obtain the new robust controller design procedure to desin of robust controller. The plant uncetainty is described by integral quadratic constraints. THe obtained design procedure should be in the frequancy domain.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --