21. 9. 2019  23:23 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Marketing založený na udalostiach
Názov témy anglicky: Event based marketing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Abstrakt: Témou tejto diplomovej práce je navrhnúť univerzálny koncept trackovania udalostí/akcií v správaní klienta (cross rôzne platformy vrátane sociálnych sietí), tieto v streame efektívne zbierať a identifikovať tie udalosti, ktoré následne budú spracované pre marketingovo-cielených (inbound/outbound) a kanálových konzumentov (next best offer, good advice, a pod.)



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.