28. 10. 2020  4:04 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Marketing založený na udalostiach
Názov témy anglicky:
Event based marketing
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Témou tejto diplomovej práce je navrhnúť univerzálny koncept trackovania udalostí/akcií v správaní klienta (cross rôzne platformy vrátane sociálnych sietí), tieto v streame efektívne zbierať a identifikovať tie udalosti, ktoré následne budú spracované pre marketingovo-cielených (inbound/outbound) a kanálových konzumentov (next best offer, good advice, a pod.)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.