Oct 20, 2019   8:51 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Analýza účinnosti predpätých nosných sústav
Title of topic in English: Analysis of efficiency of the prestressed structures
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Annotation: Budú vytvorené zodpovedajúce výpočtové modely a získané výsledky budú následne porovnané, prípadne overené experimentálnym meraním. Budú riešené najmä nasledovné oblasti: •Teoretické problémy predpätých rovinných a priestorových konštrukcií z ocele a dreva a ich aplikácie. •Charakterizovanie spôsobov pripojenia jednotlivých prvkov k hlavným nosným prvkom. •Určenie únosností (návody, postupy) jednotlivých spojov, ich porovnanie a aplikácia v praxi. •Overenie získaných teoretických zistení.
Annotation in English: Structural analysis of the different types of prestressed structures. Theoretical and experimental verification of the obtained results. The Phd thesis will be primary focused on: - theoretical problems of the prestressed structures made of steel and timber and their aplication in practice, - analysis of the joints of the primary and secondary load-bearing elements, - calculations of the ultimate resistance for the analysed types of joints.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TKeIS4 Theory and Structures of Civil Engineering Works