Oct 19, 2019   4:41 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Automatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristík
Title of topic in English: Automated workplace for measurement of amplitude-frequency characteristics
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Summary: Cieľom BP je návrh a realizácia softvérového riadiaceho systému v prostredí LABVIEW pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristík technických zariadení využívaných v Laboratóriu elektromagnetickej kompatibility. V rámci práce je potrebné vyriešiť diaľkové ovládanie generátora a meracieho prijímača s využitím štandardných zberníc (GPIB, USB, LAN) tak, aby systém umožnil merat, zobrazit a ukladat AF charakteristiky podľa nastavených parametrov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ET Electrical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.