18. 6. 2019  4:41 Vratislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatizované pracovisko pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristík
Názov témy anglicky: Automated workplace for measurement of amplitude-frequency characteristics
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Hallon, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je návrh a realizácia softvérového riadiaceho systému v prostredí LABVIEW pre meranie amplitúdovo frekvenčných charakteristík technických zariadení využívaných v Laboratóriu elektromagnetickej kompatibility. V rámci práce je potrebné vyriešiť diaľkové ovládanie generátora a meracieho prijímača s využitím štandardných zberníc (GPIB, USB, LAN) tak, aby systém umožnil merat, zobrazit a ukladat AF charakteristiky podľa nastavených parametrov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.