26. 10. 2020  17:31 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Korekčný predzosilňovač riadený mikroprocesorom
Názov témy anglicky:
Microprocessor controlled audio equalizer
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt:
Navrhnite a zrealizujte predzosilňovač pre zvukový signál vo frekvenčnom pásme od 20Hz do 20kHz tak, aby bolo možné riadiť jeho zosilnenie nezávisle v oblasti nízkych a vysokých frekvencií ako aj celkové, frekvenčne nezávislé zosilnenie. Tieto parametre predzosilňovača budú riadené pomocou zvoleného mikroprocesora. Mikroprocesor bude zobrazovať hodnoty parametrov na displeji a tieto hodnoty bude možné modifikovať tlačidlami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.