23. 9. 2019  15:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Korekčný predzosilňovač riadený mikroprocesorom
Názov témy anglicky: Microprocessor controlled audio equalizer
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt: Navrhnite a zrealizujte predzosilňovač pre zvukový signál vo frekvenčnom pásme od 20Hz do 20kHz tak, aby bolo možné riadiť jeho zosilnenie nezávisle v oblasti nízkych a vysokých frekvencií ako aj celkové, frekvenčne nezávislé zosilnenie. Tieto parametre predzosilňovača budú riadené pomocou zvoleného mikroprocesora. Mikroprocesor bude zobrazovať hodnoty parametrov na displeji a tieto hodnoty bude možné modifikovať tlačidlami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.