19. 10. 2019  13:51 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektroniku
Název tématu anglicky: Characterization of MOS structures based on high band gap semiconductors for power electronics
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: Nastupujúce tranzistory na báze GaN polovodičov už dnes prevyšujú parametre bežne využívaných Si súčiastok, vďaka čomu prevodníky s GaN prvkami dosahujú efektivitu prevodu až na úrovni 99%. Pri zvyšovaní výkonu prevodníkov však laterálne GaN tranzistory narážajú na obmedzenia v oblasti dosahovaných prierazných napätí (~1 kV), tepelných efektov, frekvenčnej disperzie a púzdrenia. Pre plné využitie potenciálu excelentných vlastností GaN materiálu je preto potrebný vývoj pokročilých konceptov GaN tranzistorov s hradlovou štruktúrou kov-oxid-polovodič (MOS). Sľubným materiálom pre realizáciu výkonových MOSFET-ov predstavuje Ga2O3, ktorý dosahuje prierazné elektrické pole až 8 MV/cm. Cieľom bakalárskej práce bude charakterizácia MOS štruktúr pre výkonový MOSFET-y na báze GaN a Ga2O3. Študent sa oboznámi so základnými charakterizačnými technikami pre vyhodnocovanie kvality štruktúr MOS a priamo sa zúčastniť na vývoji týchto tranzistorov najnovšej generácie. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV s využitím dostupných najmodernejších technologických postupov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.