Oct 23, 2019   11:12 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektroniku
Title of topic in English: Characterization of MOS structures based on high band gap semiconductors for power electronics
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Summary: Nastupujúce tranzistory na báze GaN polovodičov už dnes prevyšujú parametre bežne využívaných Si súčiastok, vďaka čomu prevodníky s GaN prvkami dosahujú efektivitu prevodu až na úrovni 99%. Pri zvyšovaní výkonu prevodníkov však laterálne GaN tranzistory narážajú na obmedzenia v oblasti dosahovaných prierazných napätí (~1 kV), tepelných efektov, frekvenčnej disperzie a púzdrenia. Pre plné využitie potenciálu excelentných vlastností GaN materiálu je preto potrebný vývoj pokročilých konceptov GaN tranzistorov s hradlovou štruktúrou kov-oxid-polovodič (MOS). Sľubným materiálom pre realizáciu výkonových MOSFET-ov predstavuje Ga2O3, ktorý dosahuje prierazné elektrické pole až 8 MV/cm. Cieľom bakalárskej práce bude charakterizácia MOS štruktúr pre výkonový MOSFET-y na báze GaN a Ga2O3. Študent sa oboznámi so základnými charakterizačnými technikami pre vyhodnocovanie kvality štruktúr MOS a priamo sa zúčastniť na vývoji týchto tranzistorov najnovšej generácie. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV s využitím dostupných najmodernejších technologických postupov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.