22. 9. 2019  16:09 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakterizácia štruktúr MOS na báze širokopásmových polovodičov pre výkonovú elektroniku
Názov témy anglicky: Characterization of MOS structures based on high band gap semiconductors for power electronics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: Nastupujúce tranzistory na báze GaN polovodičov už dnes prevyšujú parametre bežne využívaných Si súčiastok, vďaka čomu prevodníky s GaN prvkami dosahujú efektivitu prevodu až na úrovni 99%. Pri zvyšovaní výkonu prevodníkov však laterálne GaN tranzistory narážajú na obmedzenia v oblasti dosahovaných prierazných napätí (~1 kV), tepelných efektov, frekvenčnej disperzie a púzdrenia. Pre plné využitie potenciálu excelentných vlastností GaN materiálu je preto potrebný vývoj pokročilých konceptov GaN tranzistorov s hradlovou štruktúrou kov-oxid-polovodič (MOS). Sľubným materiálom pre realizáciu výkonových MOSFET-ov predstavuje Ga2O3, ktorý dosahuje prierazné elektrické pole až 8 MV/cm. Cieľom bakalárskej práce bude charakterizácia MOS štruktúr pre výkonový MOSFET-y na báze GaN a Ga2O3. Študent sa oboznámi so základnými charakterizačnými technikami pre vyhodnocovanie kvality štruktúr MOS a priamo sa zúčastniť na vývoji týchto tranzistorov najnovšej generácie. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV s využitím dostupných najmodernejších technologických postupov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ELN elektronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.