Oct 21, 2019   5:56 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Skúmanie vlastností vrstiev oxidov kovov pre fotovoltické a elektronické aplikácie
Title of topic in English: Investigation of metal oxide layers for photovoltaic and electronic applications
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Summary: V poslednom období sa intenzívne skúmajú možnosti využitia oxidu gália (Ga2O3) ako polovodičového materiálu pre fotovoltické a výkonové elektronické súčiastky. Základnou výhodou Ga2O3 oproti iným polovodičovým materiálom je jeho veľká energetická medzera (4,5 – 4,9 eV), ktorá zabezpečuje dosiahnuteľnosť vysokých prierazných napätí (5 – 9 MV/cm). Ďalšou výhodou je možnosť vytvárania diódových štruktúr s ďalšími oxidmi kovov ako napríklad Cu2O pre prípravu lacných solárnych článkov. Cieľom bakalárskej práce bude príprava a skúmanie moderných štruktúr na báze Ga2O3 a Ga2O3/Cu2O pre fotovoltické a elektronické aplikácie. Študent sa oboznámi s prípravou ohmických kontaktov na tenkých vrstvách, základnými metodikami pre určenie vodivosti takýchto vrstiev a meraním vlastností fotovoltických štruktúr. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV v rámci aktuálnych riešených projektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.