14. 11. 2019  21:01 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Skúmanie vlastností vrstiev oxidov kovov pre fotovoltické a elektronické aplikácie
Název tématu anglicky: Investigation of metal oxide layers for photovoltaic and electronic applications
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: V poslednom období sa intenzívne skúmajú možnosti využitia oxidu gália (Ga2O3) ako polovodičového materiálu pre fotovoltické a výkonové elektronické súčiastky. Základnou výhodou Ga2O3 oproti iným polovodičovým materiálom je jeho veľká energetická medzera (4,5 – 4,9 eV), ktorá zabezpečuje dosiahnuteľnosť vysokých prierazných napätí (5 – 9 MV/cm). Ďalšou výhodou je možnosť vytvárania diódových štruktúr s ďalšími oxidmi kovov ako napríklad Cu2O pre prípravu lacných solárnych článkov. Cieľom bakalárskej práce bude príprava a skúmanie moderných štruktúr na báze Ga2O3 a Ga2O3/Cu2O pre fotovoltické a elektronické aplikácie. Študent sa oboznámi s prípravou ohmických kontaktov na tenkých vrstvách, základnými metodikami pre určenie vodivosti takýchto vrstiev a meraním vlastností fotovoltických štruktúr. Práca bude realizovaná v spolupráci s Elektrotechnickým ústavom SAV v rámci aktuálnych riešených projektov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ELN elektronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.