Oct 17, 2019   6:30 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia senzorov a optoelektronických prvkov vytvorených z oxidov kovov
Title of topic in English: Characterization of sensor and optoelectronic devices prepared from metal oxides
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Summary: Oxidy kovov umožňujú dosiahnuť podobné vlastnosti ako polovodivé materiály. Vďaka tomu je možné pomocou nich pripraviť rôzne elektrické prvky, ktoré sa vyznačujú nízkou cenou. Cieľom práce bude návrh a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre senzorické a optoelektronické aplikácie. Práca sa zameria na oxidy kovov s polovodivými vlastnosťami, akými sú Cu2O, NiO, Ga2O3, pričom štruktúry sa budú charakterizovať hlavne pomocou elektrických metodík. Práca sa bude realizovať v rámci aktuálnych projektov na Ústave elektroniky a fotoniky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.