23. 9. 2019  15:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakterizácia senzorov a optoelektronických prvkov vytvorených z oxidov kovov
Názov témy anglicky: Characterization of sensor and optoelectronic devices prepared from metal oxides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Abstrakt: Oxidy kovov umožňujú dosiahnuť podobné vlastnosti ako polovodivé materiály. Vďaka tomu je možné pomocou nich pripraviť rôzne elektrické prvky, ktoré sa vyznačujú nízkou cenou. Cieľom práce bude návrh a charakterizácia štruktúr na báze oxidov kovov pre senzorické a optoelektronické aplikácie. Práca sa zameria na oxidy kovov s polovodivými vlastnosťami, akými sú Cu2O, NiO, Ga2O3, pričom štruktúry sa budú charakterizovať hlavne pomocou elektrických metodík. Práca sa bude realizovať v rámci aktuálnych projektov na Ústave elektroniky a fotoniky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.