24. 5. 2019  5:52 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Funerálny dizajn
Názov témy anglicky: Funeral design
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť koncept budúcich pohrebných rituálov a príslušenstva, ktoré budú reagovať na súčasné priestorové problémy cintorínov a kontext udržateľného rozvoja spoločnosti. Dizajnérsky projekt preskúma možnosti výroby pohrebných urien z v prírode rozložiteľných materiálov. Súčasťou práce bude navrhnúť súvisiaci priestorový systém pochovávania v európskych geografických podmienkach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-D dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.