23. 10. 2019  10:30 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav dizajnu (FA)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výukový open source robot
Názov témy anglicky: Educational open source robot
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Náplňou projektu je návrh modulárnej a prispôsobiteľnej konštrukcie pre mobilnú robotickú platformu Acrob (Arduino Compatible Robot), vyvinutej na FEI STU. Cieľom bakalárskeho projektu je vyvinúť s použitím princípov open design-u konštrukciu edukačného robota, ktorá bude plne funkčná, vyrobiteľná technológiou 3D tlače a pripravená na uvedenie do praxe. Súčasťou riešenia bude vytvorenie podpornej dokumentácie, ktorá podporí šírenie časti zdrojových materiálom formou otvoreného kódu v online prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-D dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.