17. 9. 2019  5:04 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interaktívny produkt pre deti
Názov témy anglicky: Interactive product for children
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Abstrakt: Predmetom projektu je návrh zariadenia detskej izby, ktoré bude podnecovať kreativitu a bude pre dieťa dlhodobo atraktívne. Výsledný produkt bude inšpirovaný metodikou Montessori. Cieľovou skupinou je zákazník s vysokými estetickými nárokmi, ochotný akceptovať vyššiu cenu produktu. Návrh musí byť vyrobiteľný v sériách, vhodný pre deti do predškolského veku, certifikovateľný a ľahko udržiavateľný. Projekt je realizovaný v spolupráci s firmou villo s.r.o. a bude rešpektovať jej produktové portfólio.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-D dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.