15. 12. 2019  13:46 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh zdokonalenia finančno-ekonomickej analýzy vybraného priemyselného podniku (akad. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal of Improvement of Financial-Economic Analysis of Selected Industrial Company
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Abstrakt: Úroveň hospodárenia podniku, jeho úspešnosť na trhu a celkovú prosperitu charakterizuje finančná situácia podniku. Finančnú situáciu podniku zistíme prostredníctvom finančno-ekonomickej analýzy podniku. Úlohou finančno-ekonomickej analýzy podniku je určiť, ktoré činitele a akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podniku podieľali. Finančno-ekonomická analýza je zameraná na sledovanie a vyhodnocovanie činiteľov pôsobiacich na finančnú situáciu podniku a umožňuje odhaliť silné a slabé stránky podniku a tiež jeho príležitosti a hrozby. Úvodom DP spracuje študent súčasný stav poznatkov v oblasti finančno-ekonomickej analýzy podniku. V DP bude študent ďalej spracovávať analýzu súčasného stavu spracovávania finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom podniku. Následne spracuje návrhovú časť DP a zhodnotí tento návrh.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.