9. 12. 2019  8:05 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu
Název tématu anglicky: DEVELOPMENT of EXPERIMENTAL SETUP for AUTOMATIZED TESTING of GAS SENSORS
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte súčasné literárne zdroje o plynových senzoroch, ich základných vlastnostiach a metódach charakterizácie. 2. V práci sa zamerajte na návrh a konštrukciu meracieho zariadenia vrátane riadeného napäťového zdroja, merania prúdov a užívateľského rozhrania. 3. Vykonajte charakterizáciu predložených plynových senzorov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.