24. 1. 2020  17:55 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj pracoviska pre automatizované meranie senzorov plynu
Názov témy anglicky: DEVELOPMENT of EXPERIMENTAL SETUP for AUTOMATIZED TESTING of GAS SENSORS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte súčasné literárne zdroje o plynových senzoroch, ich základných vlastnostiach a metódach charakterizácie. 2. V práci sa zamerajte na návrh a konštrukciu meracieho zariadenia vrátane riadeného napäťového zdroja, merania prúdov a užívateľského rozhrania. 3. Vykonajte charakterizáciu predložených plynových senzorov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.