17. 9. 2019  21:52 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie energetickej odolnosti výkonových integrovaných obvodov
Názov témy anglicky: Development of Applications for Automated Testing of Integrated Circuits
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Benko, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Benko, PhD.
Abstrakt: Dôležitým prvkom pri testovaní výkonových integrovaných obvodov je overenie ich energetickej odolnosti, napríklad pri spínaní induktívnej záťaže. Cieľom práce je využitie technických prostriedkov automatizačného testovacieho zariadenia na overenie energetickej odolnosti. 1. Oboznámte sa s automatizovaným testovaním výkonových spínacích integrovaných obvodov pre automobilový priemysel 2. Navrhnite, opíšte a realizujte technické a programové prostriedky pre meranie energetickej odolnosti výkonových spínacích tranzistorov 3. Demonštrujte funkciu vytvorených prostriedkov spolu s ich koreláciou s bežnými meraniami s induktívnou záťažouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.