15. 10. 2019  1:00 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Algebraická kryptoanalýza
Názov témy anglicky: Algebraic cryptanalysis
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Anotácia: Práca by sa mala zaoberať efektívnou implementáciou a výskumom zložitosti riešenia MRHS rovníc a ich aplikácií v algebraickej kryptoanalýze a postkvantovej kryptografii.
Anotácia anglicky: The primary goal of the thesis is an efficient implementation and complexity analysis of the MRHS solving methods. The potential research applications are in algebraic cryptanalysis and in post-quantum cryptography.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI aplikovaná informatika