Oct 16, 2019   11:09 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Útoky postrannými kanálmi na kryptosystémy založené na MQ-probléme
Title of topic in English: Side-channel attacks on MQ-problem based cryptosystems
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Annotation: Práca je orientovaná na výskum v rámci projektov NATO SPS G5448 a VEGA 1/0159/17. Jedná sa o výskum postranných kanálov v oblasti postkvantovej kryptografie (PQC), resp. v oblasti kryptosystémov založených na probléme riešenia sústavy kvadratických rovníc viacerých premenných nad konečnými poliami (tzv. MQ-problém). Tieto kryptosystémy by mali byť bezpečné voči útočníkom s prístupom ku kvantovému počítaču. Cieľom dizertačnej práce je overiť odolnosť týchto kryptosystémov voči útokom postrannými kanálmi, resp. preskúmať, ako bezpečne implementovať rôzne kryptosystémy založené na MQ-probléme.
Annotation in English: PhD student will work within the scope of the projects NATO SPS G5448 and VEGA 1/0159/17. The goal of the project is to perform fundamental research in the area of cryptosystems based on the problem of solving a system of quadratic equations with multiple variables over a finite field (so-called MQ-problem). This type of cryptosystems should be secure against attackers with an access to quantum computers, therefore these systems are a part of post-quantum cryptography. We plan to study the weaknesses of these systems from the side-channel point-of-view and how to securely implement them.
Further information: Školiteľ špecialista: Ing. Viliam Hromada, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics