16. 10. 2019  11:15 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Útoky postrannými kanálmi na kryptosystémy založené na MQ-probléme
Název tématu anglicky: Side-channel attacks on MQ-problem based cryptosystems
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Anotace: Práca je orientovaná na výskum v rámci projektov NATO SPS G5448 a VEGA 1/0159/17. Jedná sa o výskum postranných kanálov v oblasti postkvantovej kryptografie (PQC), resp. v oblasti kryptosystémov založených na probléme riešenia sústavy kvadratických rovníc viacerých premenných nad konečnými poliami (tzv. MQ-problém). Tieto kryptosystémy by mali byť bezpečné voči útočníkom s prístupom ku kvantovému počítaču. Cieľom dizertačnej práce je overiť odolnosť týchto kryptosystémov voči útokom postrannými kanálmi, resp. preskúmať, ako bezpečne implementovať rôzne kryptosystémy založené na MQ-probléme.
Anotace anglicky: PhD student will work within the scope of the projects NATO SPS G5448 and VEGA 1/0159/17. The goal of the project is to perform fundamental research in the area of cryptosystems based on the problem of solving a system of quadratic equations with multiple variables over a finite field (so-called MQ-problem). This type of cryptosystems should be secure against attackers with an access to quantum computers, therefore these systems are a part of post-quantum cryptography. We plan to study the weaknesses of these systems from the side-channel point-of-view and how to securely implement them.
Další informace: Školiteľ špecialista: Ing. Viliam Hromada, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AI aplikovaná informatika