15. 10. 2019  18:28 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Útoky postrannými kanálmi na kryptosystémy založené na MQ-probléme
Názov témy anglicky: Side-channel attacks on MQ-problem based cryptosystems
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Anotácia: Práca je orientovaná na výskum v rámci projektov NATO SPS G5448 a VEGA 1/0159/17. Jedná sa o výskum postranných kanálov v oblasti postkvantovej kryptografie (PQC), resp. v oblasti kryptosystémov založených na probléme riešenia sústavy kvadratických rovníc viacerých premenných nad konečnými poliami (tzv. MQ-problém). Tieto kryptosystémy by mali byť bezpečné voči útočníkom s prístupom ku kvantovému počítaču. Cieľom dizertačnej práce je overiť odolnosť týchto kryptosystémov voči útokom postrannými kanálmi, resp. preskúmať, ako bezpečne implementovať rôzne kryptosystémy založené na MQ-probléme.
Anotácia anglicky: PhD student will work within the scope of the projects NATO SPS G5448 and VEGA 1/0159/17. The goal of the project is to perform fundamental research in the area of cryptosystems based on the problem of solving a system of quadratic equations with multiple variables over a finite field (so-called MQ-problem). This type of cryptosystems should be secure against attackers with an access to quantum computers, therefore these systems are a part of post-quantum cryptography. We plan to study the weaknesses of these systems from the side-channel point-of-view and how to securely implement them.
Ďalšie informácie: Školiteľ špecialista: Ing. Viliam Hromada, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI aplikovaná informatika