20. 9. 2019  13:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Názov témy anglicky: Ontological representation for security of information systems
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom práce je prebádať a zdokumentovať prínosy ontologickej reprezentácie pre oblasť informačnej bezpečnosti. Študent sa primárne bude zaoberať tvorbou a vyhodnotením bezpečnostných monitorovacích systémov využívajúcich ontologickú reprezentáciu dát.
Anotácia anglicky: The main goal of the project is to examine and evaluate the advantages of ontological representation in the area of information security. PhD student will primarily focus on the implementation and evaluation of security monitoring systems that utilize the ontological representation of data.
Ďalšie informácie: Školiteľ špecialista: Ing. Štefan Balogh, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --