Oct 21, 2020   12:34 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bezdrôtová meteostanica pre IoT
Title of topic in English:
Wireless Weather Station for IoT
State of topic:
approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Kozárik
Summary: Cieľom práce je navrhnúť jednoduchú automatickú meteostanicu, ktorá bude priamo v teréne monitorovať aktuálne podmienky pre bezmotorové lietanie (rýchlosť a smer vetra, tlak, teplota a vlhkosť vzduchu). Návrh meteostanice zahŕňa výber vhodných senzorov jednotlivých veličín, napájanie z batérií a solárnych článkov, odosielanie nameraných údajov prostredníctvom bezdrôtovej siete LoRaWAN.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ELN Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.