21. 10. 2019  6:41 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezdrôtová meteostanica pre IoT
Názov témy anglicky: Wireless Weather Station for IoT
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Kozárik
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Kozárik
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť jednoduchú automatickú meteostanicu, ktorá bude priamo v teréne monitorovať aktuálne podmienky pre bezmotorové lietanie (rýchlosť a smer vetra, tlak, teplota a vlhkosť vzduchu). Návrh meteostanice zahŕňa výber vhodných senzorov jednotlivých veličín, napájanie z batérií a solárnych článkov, odosielanie nameraných údajov prostredníctvom bezdrôtovej siete LoRaWAN.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ELN elektronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.