Jul 13, 2020   0:23 a.m. Margita
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prechodné deje pri vedení tepla a meranie tepelnej vodivosti látok
Title of topic in English:
Transient processes in heat conduction and measurement of thermal conductivity of solids
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Summary:
Tepelná vodivosť je kľúčovým materiálovým parametrom pre tepelné výpočty chladenia alebo ohrevu. Prechodné deje, t.j. sledovanie odozvy teplotného poľa v látke po zapnutí zdroja tepla ponúkajú relatívne rýchle metódy pre meranie tepelnej vodivosti a difuzivity. Ich presnosť nie je celkom uspokojivá. Využitím numerických simulácii šírenia tepla je možné vyšetriť zdroje týchto nepresností a pokúsiť sa navrhnúť nové spôsoby merania, dosahujúce vyššiu presnosť určovania tepelnej vodivosti a difuzivity. V rámci bakalárskej práce sa študent oboznámi s analytickým a numerickým riešením rovnice vedenia tepla pomocou voľne šíriteľných MKP programov Agros2D a Elmer, prevedie simulácie prechodného deja pri pulznej metóde pre ktorú vyšetrí vplyv geometrie zdroja a vzorky na interpretáciu merania. V prípade záujmu môžu byť výpočty doplnené aj praktickými meraniami v laboratóriu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-JFI Nuclear and Physical Engineering
B-JFI-FI Physical Engineering
B-JFI Nuclear and Physical Engineering B-JFI-JI Nuclear Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.