19. 7. 2019  14:11 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov
Název tématu anglicky: Nearly no need for energy systems for buildings - analysis of energy, economic and environmental aspects.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
Anotace: Téma je zameraná na energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou a analýzu energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov pri tvorbe vnútorného prostredia budov.
Anotace anglicky: The theme is focused on energy systems for buildings with almost no need and analysis of energy, economic and environmental aspects in building the indoor environment.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-TTPB4 teória a technika prostredia budov-- nezadáno -- -- nezadáno --